StalSlangenburglogo.jpg

Voorwaarden

  • het dekken van de merries geschiedt onder de algemene voorwaarden van de Bond van New Forest Hengstenhouders

  • merries worden bij de hengst gedaan voor rekening en risico van de eigenaar

  • dekgeld: € 285,- , inclusief 6% BTW en afdrachtkosten

  • prima stallingmogelijkheden, tarief: merrie met veulen €4,50 per dag, merrie zonder veulen €3,50 per dag

  • weidegang tegen normaal tarief

  • stalling en weidegang voor rekening en risico van de eigenaar

  • Stal Slangenburg aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ziekte of letsel van mensen, dieren, vervoermiddelen of anderszins

  • het dekseizoen loopt van 1 maart tot 1 september

  • eventuele veterinaire begeleiding door DAP Doetinchem/Zedam, kosten voor de eigenaar

2009